Az IBA csoport munkatársai

Uzonyi Imre

Szoba:
8. épület, 1. emelet, 101-es szoba
Tel.:
06 (52) 509-200 / 11339
Email: uzonyi (at) atomki.hu
Web: http://atomki.hu/~uzonyi
Végzettség, tudományos fokozat
2000 Intézeti habilitáció (ATOMKI)
1997
Ph.D fokozat, KLTE (Debreceni Egyetem)
1987
Egyetemi doktori fokozat, KLTE (Debreceni Egyetem)
1980
Okleveles fizikus, KLTE (Debreceni Egyetem)
Munkahely, beosztás
2009-
Tudományos főmunkatárs: MTA Atommagkutató Intézete,
Ionnyaláb-fizikai Osztály
2003-
Ionnyaláb Alkalmazások Laboratóriumának vezetője
2000-2009
Tudományos főmunkatárs: MTA Atommagkutató Intézete,
Elektrosztatikus Gyorsítók Osztálya
1987-2000
Tudományos munkatárs: MTA Atommagkutató Intézete,
REA csoport
1981-1987
Tudományos segédmunkatárs: MTA Atommagkutató Intézete,
REA csoport
Kutatási terület, érdeklődés
  • Röntgenemissziós analitika (REA) (1981-től): röntgenemisziós analitikai mérőberendezések, módszerek és szoftverek fejlesztése; REA módszer interdiszciplináris alkalmazásai.
  • Micro-PIXE (PIXE: részecske-indukált röntgenemisszió) (1997-től): műszer- és módszerfejlesztések pásztázó nukleáris mikroszondához; micro-PIXE analitika interdiszciplináris alkalmazásai: egyedi aeroszolszemcsék analízise; geológiai és orvosi-biológiai minták vizsgálata.
  • Szinkrotronsugárzáson alapuló mikro-röntgenanalitikai (SRXRF) módszerek fejlesztése.
  • Micro-PIXE és SRXRF alkalmazása a mikrometeoritok kutatásában (2003-tól)
Díjak, kitüntetések
   
Technical University Prague, Faculty of Nuclear Science and Physical Engineering, Tanszék Emlékérem I. fokozat (1985)
Nyelvismeret
Angol (középfok), orosz (alapfok)